UPRAVNI ODBOR

KVSV aplik 3

   S T A T U T    Saveza

PRISTUPNICA za KLUBOVE u KVSV

Obrazac 3 za učlanjenje u KV SV

Obrazac 4 za učlanjenje u KV SV

Registracija takmicara u KVSV

ZAPISNIK SA SKUPSTINE KVSV 2014

ORGANI KVSV 2013-17

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE KVSV ODRŽANE 12.02.2012. U NOVOM BEČEJUHWScan02200HWScan02201

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE KIKINDA 2012HWScan02190HWScan02191

ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE KIKINDA 2013

IZVEŠTAJ O RADU KVSV ZA 2013. GOD.

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA KVSV 2013</
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE U KIKINDI 07.05.2017.
Zapisnik sa skupstine kikinda 7.05.2017.