3 apr
2014

Šta je kung Fu?

Kung fu je tradicionalni kineski sport, koji se bavi unutrašnjim i spoljašnjim aspektom vežbanja, sa borilačkim pokretima kao glavnim sadržajem i sa rutinskim vežbama i slobodnom borbom kao svojim formama.

Istorijat Kung Fua

kf3sl1

Kung fu, drevni sport u Kini, vodi poreklo još od vremena prvih zajednica i klanova u primitivnim društvima. U to doba pojavio se (sport) “XI”, (rvanje) JIAODI, (ples i vežbe sekire i štita) WU GAN QI

Ovo su bili najraniji začeci kung fua a služili su kao medot za jačanje zdravlja, lečenje bolesti, produženje života, ublažavanja agresivnosti i želje za borbom i treniranje vojnih veština za članove ovih društvenih grupacija.

Tokom dinastija SHANG i ZHOU (1550-1027 god. pre nove ere) pojavile su se organizovane kung fu aktivnosti, koje su služile kao sredstvo za obuku vojnika, a postojali su i kursevi za obuku u pravim kung fu školama.

Tokom vladavina QIN i HAN dinastija (od 221 pre nove ere do 221 god.), plesni ratnički sportovi slični rutinskim vežbama kao što su igre širokog mača, igra bodeža-sekire, igra mača, igra dvosekle helebarde su se pojavljivali jedno za drugim.Aktivnosti kao što su borba golim rukama, rvačko nadmetanje i borba mačem, zabeležene su u “ANALIMA VEŠTINA“ (Han knjiga), “BIOGRAFIJA CARA WUA” (Han knjiga) i “PREDGOVOR” ( O ALUZIJI).

Za vreme vladavine dinastije TANG i SUNG, (618-1279) stvorene su mnoge civilne kung fu organizacije, kao što su Društvo “YINGLUE” (UMETNOST ŠTAPA), Streljačko udruženje i društvo “XIANGPU” (Slično modernom Sumu Rvanju) i XIANGPU “KOLIBA-HALA” itd.

Comments are closed.