PLAKAT Kikinda
Br- 018 /014
Dana – 09.04.2014. god.
K I K I N D A

P O Z I V

Za učešće na Prvenstvu Vojvodine iz Kung Fu Vu Šu Sporta za pionire, kadete. juniore , seniore u muškoj i ženskoj konkurenciji .
Takmičenje će se održati 4.05.2014. god. / nedelja / u Sportskoj hali JEZERO u Kikindi sa početkom u 11,00 h.

Organizator talmičenja Kung Fu Vu Šu Savez Vojvodine i KBS Kikinda .

PROGRAM PRVENSTVA :

03.05.2014. god.
Večernje merenje 19 – 20 h.
04.05.2014. god.
Jutarnje merenje 9 – 10 h.
Brifing 10 – 11 h.
Eliminacione borbe 11 – 14 h.
Godišnja Skupština 14 – 15 h.
Finalne borbe od 15 h.

Prijave za učešće na takmičenju slati poštom na ime Ivanović Stojan Beočin, Desanke Maksimović 2 , fax – 021-871-345 ; na mejl: dack _ vorn @ hotmail.com
Prijave za takmičenje moraju stići najkasnije do 29.04.2014. god. .
Bliže informacije vezano za takmičenje možete dobiti od Gen. Sekretara KVSV Ivanović Stojana na tel. 064-891-3604.
Molimo vas da na vreme prijavite vaše takmičare koji moraju imati uredan lekarski pregled ne stariji od šest meseci.
Takmičenje će se održati u SANDA borbama , TAO LU formama u propisanoj sportskoj opremi za navedene discipline :

SANDA BORBE :
Seniori : 1994 god. i stariji , kategorije : do 52 kg , 56,60,65,70,75,80,85,90, + 90 kg.
Juniori : 1995 god. 1996,1997 god, kategorije kao za seniore.
Kadeti : 1998 god, 1999 god.kategorije kao za seniore.
Pioniri PI – VI : 2000 god.. i mlađi. kategorije :do 28,32,35,38,42,45,48,52,55, +55kg
Devojke : Uzrast kao kod muškaraca, kategorije : do 48 kg, 52,56,60,65,70, + 70 kg.

TAO LU Forme : Uzrast :
Seniori : 1994 god. i stariji .
Juniori : 1995,1996,1997 god.
Kadeti . 1998,1999 god.
Pioniri – PI VI : 2000 god. i mlađi .

TAO LU FORME : Takmičarske discipline:

Sportska forma Shang Quan , Sportska forma Nan Quan , Sportska i tradicionalna forma Tai Ji Quan,Sportska forma Dao Shu / sportska sablja/, Sportska forma Jian Shu / sportski mač / , Sportska forma Qiang Shu / sportski štap / , Sportska forma
/ koplje /,Tai Ji ćien / tai či mač /,

EGZIBICIONE FORME :

Bilo koja forma iz Kung Fu Vu Šua koja nije sadržana u sportskim formama.
Egzibicione forme se izvode individualno , grupno , dogovoreni sparing .
Vreme trajanja meča u Sanda borbama je u skladu sa Takmičarskim Pravilima Srpskog Kung Fu Vu Šu Saveza .
Vreme izvođenja Tao Lu formi je u skladu sa Takmičarskim Pravilima Srpskog Kung Fu Vu Šu Saveza .

Za prva dva mesta obezbeđene su diplome i medalje a za treće mesto samo diploma.
Kotizacija za učešće na takmičenju se ne plaća, ručak nije obezbeđen .
Pravo učešća imaju svi klubovi koji su članovi KVSV kao i klubovi koji se učlane u KVSV do početka održavanja Prvenstva a u skladu sa statutom čl.19 i Zakonskom procedurom za učlanjenje.

Dokumenta za učlanjenje: Kopija statuta kluba, Rešenje iz APR , Pristupnica za članstvo,popunjen obrazac za knjigu članova, Izjava o prihvatanju Statuta i opštih akata Saveza, Diploma o stručnoj osposobljenosti trenera u klubu .

Dostavljeno :
Članovima KVSV
Arhivi KVSV
Sportskom Savezu Vojvodine

PREDSEDNIK KVSV

——————–
/ Ladičorbić Dušan / s.r.

Comments are closed.