Za vreme Republike Kine (1912-1949) pojavile su se mnoge moderne Kung fu organizacije u obliku bokserskih društava kao što su:

  • Društvo za borilačke veštine
  • Društvo za fizičku kulturu
  • Sportsko društvo „JINGWU“ osnovano u Šangaju 1910.
  • ZHIROU, Kinesko društvo za borilačke veštine

kf1sl1

Godine, 1928 Republička vlada je osnovala “Centralni Kung fu institut”, u Nanjingu. Posle toga, osnovani su provincijski lokalni kung fu instituti u provincijama, okruzima i gradovima.

Centralni kung fu institut je održao kung fu susret 1928. god. i 1933. god. u Nanjingu, gde su održana takmičenja u dugačkom oružju, kratkom oružju, slobodnom sparingovanju i rvanju. Godine 1936 je organizovana kineska kung fu delegacija za posetu jugoistočnoj Aziji. Iste te godine kineski Olimpijski kung fu tim se pojavio na OLIMPJISKIM IGRAMA U BERLINU.

Osnivanje Kung fu Saveza Kine

U periodu Narodne Republike Kine kung fu je postao sastavni deo kulture i fizičkog vaspitanja naroda i sporta i izuzetno mnogo se razvijao. U Tianjinu 1953. god. održana je Svenarodna tradicionalna sportska demonstracija i takmičenje na kome je kung fu bio glavni sadržaj.

U Pekingu 1956. god. osnovan je Kineski kung fu savez i tako je kung fu postao zvanična takmičarska disciplina u NR Kini.

Prvi nacrt kung fu takmičarskih pravila sačinila je Državna komisija za fizičku kulturu i sport 1958. god. posle toga su objavljene rutinske vežbe kao što su pojednostavljeni TAIJI QUAN, CHANG QUAN, Igra širokog mača, Igra mača, Igra koplja, Igra štapa prve klase, srednje klase i osnovnog nivoa, što je mnogo doprinelo popularnosti i promovisanju kung fua.

1982. god. na Prvoj nacionalnoj kung fu konferenciji u Pekingu utvrđena je procedura razvoja kung fua.

Ubrzo zatim osnovani su brojni kung fu savezi, škole, kung fu društva, kung fu timovi amaterskih sportskih škola i školskih centara u mnogim provincijama, oblastima i gradovima što je doprinelo razvoju modernog takmičarskog kung fua.

Sve srednje škole preuzele su kung fu za deo programa fizičkog vaspitanja. Osnovani su i kung fu timovi i društva na nekim univerzitetima i koleđžima, a uvedena je i specijalizacija da bi se dobili kadrovi diplomaca i postdiplomaca u kung fuu.

Comments are closed.