kf_str2
Sportske discipline na takmičenjima :
Kung Fu Wu Šu se može razvrstai u dve velike grupe

1.Sanda / Sanšou / – Lei Tai borbe
2.Tao Lu forme .

Takmičari koji se bore razvrstani su po :

1.starosnim grupama / pioniri – pivi, kadeti, juniori, seniori /,
2.kategorijama / do 56kg . 60, 65, 70,75, 80,85,90, preko 90 kg / ,
Pravo nastupa imaju takmičari oba pola .

TAO LU FORME :

Obuhvataju Sportske forme bez oružja : / Chang Quan – duga pesnica, Nan quan -južna pesnica , Tai ji Quan – tai či čuan – sportska itradicionalna /. Sportske forme sa oružjem : / Dao Shu – sportska sablja , Jian Shu – sportski mač , Gun Shu – sportski štap , Qian Shu – sportsko koplje , Tai ji Ćien – tai či mač , Utao lu formama postoje razvrstavanja po uzrastu i polu takmičara . Pored Sportski formi takmičenje se odvija i u Egzibicionim formama kao i bilo kojoj drugoj formi koja nije sadržana u sportskim formama.

Od 2008 god. Zvanično u sistem takmičenja uvedene sui LEI TAI borbe a prvo probno takmičenje je održano u jesen 2007. god. U Sremskoj Mitrovici. Pored ovih oblika takmičenja Skupština Kung Fu Wu Šu Saveza Vojvodine – KV SV donela je odluku da se U SISTEM TAKMIČENJA uvede: I duilian – sparing sa dugim i kratkim oružjem .

Qingda – sportska kontaktna borba sa kontrolom , Shuai jiao – kinesko rvanje , Tui Shou – gurajuće ruke , Chishou – vezujuće ruke .

U skladu sa podnetim planom rada i obavezama prema Sportskom Savezu Vojvodine i Pokrajinskom Sekretarijatu za Omladinu i Sport u okviru Kung Fu WuŠu Saveza Vojvodine održavaju se redovna Pokrajinska takmuičenja kao i Turniri i Revije . U toku jedne kalendarske godine održe se Prvenstva Vojvodine , Otvorenog i zatvorenog tipa , zatim kupovi gde pravo učešća imaju svi klubovi koji su članovi Kung Fu Wu Su Saveza Vojvodine a na otvorenim takmičenjima mogu ušestvovati i borci iz cele Srbije , Republike Srpske i drugih Zemalja u okruženju .

Članstvo u Kung Fu Wu Su Savez Vojvodine mogu imati klubovi kojima u statutu stoji bavljenje Kung Fuom , imaju Rešenje oregistraciji, Potpišu pristupnicu za članstvo u Savez i naravno da imaju takmičare- takmičarke koje će nastupiti na takmičenjima . Isto tako treneri u klubovima koji su članovi Kung Fu Wu Su Saveza Vojvodine moraju imati stručno obrazovanje stečeno na Višoj, Visokoj školi ili zvanje nižeg ranga stečeno od Pokrajinskog Zavoda za sport ili neke druge zvanične institucije ovlaštene za stručno osposobljavanje trenera u sportu.

RANGIRANJE u KVSV-POJASEVI – UNIFORME /oprema/ POJASEVI – MARAME :
ZLATNO ŽUTA MARAMA -Pojas , uvek je pripadala Osnivaču Škole a njegovi najstariji učenici i naslednici bi nosili Crvene Marame -Pojaseve . Svi ostali njihovi učenici koji bi sami postali MAJSTORI, nosili bi Crne Marame -Pojaseve .
Učenici su nosili bele marame – pojaseve , odnosno u većim sistemima su i učenici razdvajani po rangovima i sa maramama – pojasevima različitih boja . Od ovog sistema su nastali svi oblici oznaka u Kuneskim borilackim veštinama – sportovima .

SISTEM – Označavanja Marama -Pojaseva
BELA MARAMA -Pojas Marama -Pojas -BELE boje obavezno nose učenici 1,2,3,4 učeničkog ranga . Uvek na krajevima imaju trakaste štrafte crne boje u odgovarajućem broju . Mogu izuzetnoda ga nose do 12 ranga .
NARANDŽASTA MARAMA-Pojas Maramu -Pojas NARANDŽASTE boje obavezno nose učenici 5,6 ranga na kome mogu imati jednu traku / treći rang /, odnosno dve trake bele boje / za četvrti rang /,
ZELENA MARAMA -Pojas Maramu – Pojas -ZELENE boje nose ušenici 7, 8 ranga na kome mogu imati bele trakt jedna traka / sedmi rang /, dve trake / osmi rang /.
PLAVA MARAMA -Pojas Maramu – Pojas -PLAVE boje nose učenici 9, 10 ranga na kome mogu imati bele trak« jedna traka / deveti rang /, dve trake / deseti rang /.
VIOLET MARAMA – Pojas Maramu -Pojas VIOLET boje mogu nositi učenici – Majstorski kandidati 11,12 ranga sa trakama bele boje jedna traka / jedanaesti rang /, dve trake / dvanaesti rang / .
CRNA MARAMA-Pojas Maramu -Pojas CRNE boje obavezno nose MAJSTORI 1,2,3,4 ranga sa odgovarajućim brojem beli traka na krajevima rukava , jedna traka / Majstor prvog ranga /, dve trake / Majstor drugog ranga /, tri trake / Majstor trećeg ranga /, četiri trake / Majstor četvrtog ranga /.
CRVENA MARAMA -Pojas Maramu -Pojas CRVENE boje nose MASTORI sa visokim zvanjem 5,6,7,8 ranga ti Majstori nose naziv Si Fu / Shih Fu /, marama -pojas ove boje nema traka već ima poseban Amblem Federacije – Stila . Majstora sa Crvenom Maramom -Pojasom u Kung Fu Wu Šu Savezu Vojvodine trenutno nema .
ŽUTA MARAMA -Pojas Maramu -Pojas ZUTE boje nose MAJSTORI sa najvišim zvanjima 9,10,11,12 ranga . Na Marami -Pojasu nema trake već Amblem federacije -Stila. Ovi majstori nose nazr ŠI GUNG / Shih Gung /, ili GRAND MASTER / Veliki Majstor /. Majstora ovog ranga ima samo nekoliko van prostora NR KINE . Najveće Zvanje u KV SV je MAJSTOR četvrtog RANGA CRNA Marama- Pojas .

UNIFORME:

TAO LU FORME :

Uniforme su ustvari specifična odeća koju nose polaznici u klubovima u kojima treniraju ili se takmiče .

Odeća koju nose takmičari u Kung Fu Wu Šu Sportu zavisi od Forme koju izvode . Nan Čuan forma se izvodi u svilenom kimonu sa dugim rukavima različitih boja . Ća Čuan se izvodi u svilenom kimonu bez rukava , različitih boja . Tai Či Čuan se izvodi u svilenom kimonu dugih rukava različitih boja / najčečšće beL Win Cun forme se izvode u Crnim kimonima od ojačanog kepera dugih rukava. Forme koje se izvode sa oružjem / mač , sablja , koplje , štap / izvode se u svilenim kimonima sa i bez rukava različitih boja u zavisnosti od vrste oružja /.

SANDA – SANŠOU BORBE -pun kontakt Oprema za ove takmičare sastoji se od sledećeg :

Kratki svileni šorts – crvene ili crne boje Zaštitna kaciga za glavu / bokserska / – crvene ili crne boje Štitnik za grudi – crveni ili crni
Štitnik iz jednog dela za stopalo i potkolenicu -crveni ili crni Bokserske rukavice 10 unci -crvene ili crne Štitnici za kolena i laktove po potrebi -crveni ili crni Suspenzor – beli ilio druge boje Bandažeri za ruke – bilo koje boje Guma za zube – bezbojna ili u boji.

LEITAI BORBE –pun kontakt
Oprema za takmičare sastoji se od sledećeg :
Pantolone svilene duge – crvene ili crne
Specijalna kaciga sa ojačanjima na licu -crvena ili crna
Rukavice 6 unci sa prstima skraćene – crvene ili crne
Patike za noge – crvene ili cme
Štitnik za podkolenice -crveni ili crni
Suspenzor – beli ili druge boje
Guma za zube – bezbojna ili u boji
Štitnici za laktove ili kolena – crveni ili crni
Bandažeri za ruke – bilo koje boje

BORILIŠTE : Za Sanda -Sanšou – borbe

Platforma – ring izdignuta iznad zemlje minimum 60 cm sa postavljenim strunjačama sa strane borilišta . Dimenzije borilišta 9x9m.
Borbe traju tri runde po dva minuta Seniori i Juniori odnosno tri runde po jedan minut za kadete i pionire .
Pobednik je onaj borac koji pobedi u dve runde . Ukoliko se odnese pobeda u prve dve runde ne radi se treća . Suđenjem na takmičenju rukovodi Vrhovni Delegat u saradnji sa Glavnim sudijom , ringovnim i uglovnim sudijama . Dozvoljeni su udarci punim kontaktom rukama nagama , bacanje i guranja na i sa platforme .

Za LEITAI-borbe

Borilište je tatami na zemlji istih dimenzija kao platforma za Sanda borbe . Borbe traju kao u Sanda borbama uz dozvoljene udarce laktovima i kolenima .

Za Tao Lu Forme

Borilište je tatami na zemlji većih dimenzija od borilišta za Sanda i Lei Tai borbe . Forme se izvode u trajanju od jednog , dva ili pet minuta u zavisnosti od forme koja se izvodi.
Suđenjem rukovodi sudijska organizacija a pobednik je onaj koji dobije najveću takmičarsku ocenu . Takmičarska ocena zavisi od kvaliteta izvedene forme a u skladu sa kriterijuma koji su sadržani u takmičarskim pravilima KV SV za pojedine forme .

Ako želite da vežbate ovaj sport ili da se takmičite učlanite se u jedan od klubova koji su članovi Kung Fu Wu Šu Saveza Vojvodine to je pravi i jedini put da upoznate ovaj lepi Kineski Sport.

Comments are closed.